regio logo


CONTACT:                       Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel.: 023 - 540 31 26

Email: bureau@scoutinghaarlem.nl

Gegevens Regiobureau

Scouting Regio Haarlem    
Regiobureau: Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel. 023 - 540 31 26
bureau@scoutinghaarlem.nl
     
Openingstijden: maandagmiddag
woensdagavond
12.00 - 15.00 uur
19.00 - 22.00 uur
     
bureaufunctie: Liesbeth Koper bureau@scoutinghaarlem.nl
     
Bankrekening: NL04RABO0109240219 t.n.v. Scouting Haarlem

 

VOG beleid

Wij hebben binnen de regio een vastgesteld VOG beleid, hier kun je het beleid inzien.


AVG beleid

Scouting Regio Haarlem verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Hier kunt u het AVG beleid inzien.

 

Formulier inbraak clubhuis

Op de regioraad november 2015 is er verzoek gekomen of er bij de regio een meldpunt kan komen. Waar groepen melding kunnen maken van een inbraak in hun clubhuis. Zodat het inzichtelijker wordt; welke groepen slachtoffer zijn van een inbraak. En hoe vaak er wordt ingebroken.
Door dit formulier in te vullen kunt u een inbraak melden.

 

ANBIlogo anbi

Scouting Regio Haarlem is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en maakt deel uit van de groepsbeschikking van Scouting Nederland. Informatie over de Scouting Nederland ANBI hier in te zien. De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.

In het kader hiervan publiceren wij de volgende gegevens:

Weergave van de officiële
naam:

Stichting Scouting Regio Haarlem
Weergave van de publiek
bekende naam:

Scouting Regio Haarlem
KVK nummer:

KVK nummer: 41222800 
RSIN/Fiscaalnummer:

38.22.850

Postadres / telefoonnummer
/ mailadres:

het postadres, telefoonnummers en mailadressen zijn te lezen op de pagina: Organisatie

De hoofdlijnen van het
actuële beleidsplan:

 • Scouting Regio Haarlem vormt een schakel
  tussen de scouting groepen en Scouting Nederland
 • hoofdtaken vormen:
      • de organisatie van
      • de regionale activiteiten,
      • deskundigheidsbevoordering,
      • groepsondersteuning,
      • groepontwikkeling
 • het afvaardigen van een
  vertegenwoordiger in de landelijke raad.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de
instelling en de namen van
de bestuurders:

alle medewerkers van Scouting Regio Haarlem en de namen van de bestuurders zijn te vinden op de pagina organisatie.
Alle bestuursleden en organisatoren werken onbezoldigd en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
Er is 1 administratieve kracht in dienst waarvan het salaris als kosten in de staat van baten en lasten staat.

PDF File  Klik hier voor alle gegevens in Pdf
Uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Een overzicht van de door Scouting Regio
Haarlem georganiseerde actviteiten is te
vinden op de pagina activiteiten.

balans en
Resultatenrekening 2020:
Deze bestanden zijn hier te downloaden.
   

Bestuur Scouting Regio Haarlem

Het bestuur van Scouting Regio Haarlem bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.
Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland.
Het bestuur van Scouting Regio Haarlem is bereikbaar via: bestuur@scoutinghaarlem.nl
Of via een van onderstaande mailadressen.

Voorzitter Vacant voorzitter@scoutinghaarlem.nl
Vice voorzitter Vacant  
secretaris Vacant secretaris@scoutinghaarlem.nl
Penningmeester Richard Duijn penningmeester@scoutinghaarlem.nl  
Pr-Coördinator Vacant pr@scoutinghaarlem.nl
Coördinator training Janneke Boshuizen training@scoutinghaarlem.nl
Coördinator activiteiten   
Dahpne Smit coordinatoractiviteiten@scoutinghaarlem.nl
Landelijke Raad Kim Terra/Menno Hoekstra   landelijkeraad@scoutinghaarlem.nl
Vz. Admiraliteit Leon Buisman admiraliteit@scoutinghaarlem.nl


Overige medewerkers

NTC Jan Willem v.d. Oever   ntc@scoutinghaarlem.nl
Materiaalbeheer
Roel Schaart materiaalbeheer@scoutinghaarlem.nl
Kampeerterrein  Schoteroog   Anneke Olden    schoteroog@scoutinghaarlem.nl
ICT Jos Gebe ict@scoutinghaarlem.nl
Website Hans Roosen webmaster@scoutinghaarlem.nl


Medewerkers Trainingen

Doke de Jong trainer training@scoutinghaarlem.nl
Andrea Nagelmaker trainer  
Janneke Boshuizen trainerscoordinator  


Medewerkers Activiteiten

Activiteit: Coordinator: email:
Welpendag   beverswelpen@scoutinghaarlem.nl
BP-dag   beverswelpen@scoutinghaarlem.nl
Pietenfeest   beverswelpen@scoutinghaarlem.nl
Jungledag, Beverdoedag
  beverswelpen@scoutinghaarlem.nl
RSW Raymond Smit rsw@scoutinghaarlem.nl
Co Nuts Mascha van der Vlerk conuts@scoutinghaarlem.nl
Winterhike Joey Staats winterhike@scoutinghaarlem.nl
Kookwedstrijden Marlies Zuurendonk, Meike Verbeek kookwedstrijden@scoutinghaarlem.nl
Splash Michiel Kraakman splash@scoutinghaarlem.nl
Hex vacant hex@scoutinghaarlem.nl
Nieuwjaarsborrel Liesbeth Kater  


Medewerkers PR

Onderstaande pr-commissie verzorgt de Regiowebsite, Facebook en Update

  pr@scoutinghaarlem.nl
   
   
   
   

schoteroog

scoutshop tijden

trainingen

activiteiten

fotoalbum