regio logo


CONTACT:                       Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel.: 023 - 540 31 26

Email: bureau@scoutinghaarlem.nl

Trainingen

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de modules die als training worden aangeboden. Als je op de training klikt krijg je informatie over de inhoud, locatie en andere bijzonderheden.
Het aanmelden voor de trainingen gaat via SOL. Je kan je tot vijf dagen voor de training (behalve bij EHBO) aanmelden.

datum tijd onderwerp trainer
06-09-18 20.00 - 22.00 Speltakavond welpen en Bevers Janneke
09-10-18 20.00 - 22.00 Speltakavond Explorers Jasper
14-10 & 4-11 12.00 - 17.00
Project Spelkwaliteit - 12.00-17.00 uur Scouting Nederland
06-11-18 20.00 - 22.00 Teamleider training deel 1 Janneke & Doke
08-11-18 20.00 - 22.00 Module 4; leeftijdseigene kenmerken Kenny & Andrea
15-11-18 20.00 - 22.00 regionale roverraad (speltakavond roverscouts) Brechje & Jelmer
20-11-18 20.00 - 22.00 Teamleider training deel 2 Janneke & Doke
14-01-19 20.00 - 22.00 Module 5: Activiteitenwensen en spelideeen Doke & kevin
11-02-19 20.00 - 22.00 Module 7: Motivatitechnieken en groepsproces Andrea & Doke
25-02-19 20.00 - 22.00 Module 11: Evalueren van activiteiten Kenny & Andrea
18-03-19 20.00 - 22.00 Module 12; Gespreks- en overlegvaardigheden Kenny + Andrea
volgt nog 2e helft seizoen 20.00 - 22.00 Module 8; Veiligheid Jasper
Einde van het seizoen 13.30 - 17.00 Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten
Locatie Schoteroog
op aanvraag
10/11/12 mei   Kamptraining 11+  (opgeven via SOL met onderstaande link)
https://sol.scouting.nl/as/event/20446/details/
Andrea, Daphne en Jasper
       
volgt nog start 20.00 u
afsluiting 13.00 u
Kamptraining 11-  
       

Let Op:
De locatie van de trainingen zijn nog niet zeker i.v.m. de verhuizing van het regiobureau. Let dus op de website en facebook

Trainingen vinden plaats van 20.00 - 22.00 uur tenzij anders staat vermeld.
Een aantal trainingen moet je van te voren inschrijven via SOL of via het regiobureau
Informatie over de betreffende training vind je op onze website (www.scoutinghaarlem.nl).

De modules 1, 2 en 10 worden niet als training aangeboden. Deze modules kan je zelf doornemen, leren en door de praktijkbegeleider van jouw groep laten toetsen. Ga voordat je met een module aan de slag gaat in gesprek met de praktijkbegeleider en vraag goed wat je moet weten en kunnen om deze module te behalen.
Voor elke module heeft Scouting Nederland een handleiding geschreven, in deze handleiding lees je wat je moet kunnen om dit kwalificatieonderdeel te behalen. Ook staan er opdrachten en toetsmethodes in de handleidingen.

Module 1: Spelvisie en spelaanbod
Via deze link kom je uit bij module 1. Er is een versie voor welpen/scouts leiding en één voor explorer/roverscout begeleiding. In deze module leer je wat de spelvisie is van Scouting Nederland, meer over de wet&belofte en het progressiesysteem. Het is goed om met deze module te beginnen aan jouw kwalificatietraject. In de module staat uitgelegd wat je moet weten en kunnen om deze te behalen.

Module 2: Scouting en de samenleving
Via deze link kom je terecht bij module 2. Deze module gaat over het ontstaan van scouting maar ook over de positie in de huidige maatschappij. Om deze module te behalen moet je de theorie doornemen en aan jouw praktijkbegeleider laten zien dat je hier iets vanaf weet. Het is leuk en makkelijker om deze module samen met een andere leiding aan te pakken!

Module 10: gewenst gedrag
Via deze link kan je de module gewenst gedrag vinden. Er is een versie voor welpen/scouts leiding en één voor explorer/roverscout begeleiding. Deze module gaat over de gedragscode en het creeeren van een veilige speelomgeving binnen jouw groep. Ook leer je hoe het protocol ongewenst gedrag in elkaar zit. Het is om de protocollen en theorie te kennen, het is ook interessant om met de leiding van jouw groep in gesprek te gaan over deze module.