regio logo


CONTACT:                       Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel.: 023 - 540 31 26

Email: bureau@scoutinghaarlem.nl

Gegevens Regiobureau

Scouting Regio Haarlem    
Regiobureau: Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel. 023 - 540 31 26
bureau@scoutinghaarlem.nl
     
Openingstijden: maandagmiddag
woensdagavond
12.00 - 15.00 uur
19.00 - 22.00 uur
     
bureaufunctie: Liesbeth Koper bureau@scoutinghaarlem.nl
     
Bankrekening: NL04RABO0109240219 t.n.v. Scouting Haarlem

 

Scoutshop:

Openingtijden Woensdag 14:00 - 1600
  Donderdag 19:00 - 21:00
  Zaterdag 10:00 - 12:00
  Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG Haarlem
Tel. 023 - 540 31 26
haarlem@scoutshop.nl

 

VOG beleid

Wij hebben binnen de regio een vastgesteld VOG beleid, hier kun je het beleid inzien.


AVG beleid

Scouting Regio Haarlem verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Hier kunt u het AVG beleid inzien.

 

Formulier inbraak clubhuis

Op de regioraad november 2015 is er verzoek gekomen of er bij de regio een meldpunt kan komen. Waar groepen melding kunnen maken van een inbraak in hun clubhuis. Zodat het inzichtelijker wordt; welke groepen slachtoffer zijn van een inbraak. En hoe vaak er wordt ingebroken.
Door dit formulier in te vullen kunt u een inbraak melden.

 

ANBIlogo anbi

Scouting Regio Haarlem is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en maakt deel uit van de groepsbeschikking van Scouting Nederland. Informatie over de Scouting Nederland ANBI hier in te zien. De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.

In het kader hiervan publiceren wij de volgende gegevens:

Weergave van de officiële
naam:

Stichting Scouting Regio Haarlem
Weergave van de publiek
bekende naam:

Scouting Regio Haarlem
KVK nummer:

KVK nummer: 41222800 
RSIN/Fiscaalnummer:

38.22.850

Postadres / telefoonnummer
/ mailadres:

het postadres, telefoonnummers en mailadressen zijn te lezen op de pagina: Organisatie

De hoofdlijnen van het
actuële beleidsplan:

 • Scouting Regio Haarlem vormt een schakel
  tussen de scouting groepen en Scouting Nederland
 • hoofdtaken vormen:
      • de organisatie van
      • de regionale activiteiten,
      • deskundigheidsbevoordering,
      • groepsondersteuning,
      • groepontwikkeling
 • het afvaardigen van een
  vertegenwoordiger in de landelijke raad.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de
instelling en de namen van
de bestuurders:

alle medewerkers van Scouting Regio Haarlem en de namen van de bestuurders zijn te vinden op de pagina organisatie.
Alle bestuursleden en organisatoren werken onbezoldigd en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
Er is 1 administratieve kracht in dienst waarvan het salaris als kosten in de staat van baten en lasten staat.

PDF File  Klik hier voor alle gegevens in Pdf
Uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Een overzicht van de door Scouting Regio
Haarlem georganiseerde actviteiten is te
vinden op de pagina activiteiten.

balans en
Resultatenrekening 2021:
Deze bestanden zijn hier te downloaden.
   

Bestuur Scouting Regio Haarlem

Het bestuur van Scouting Regio Haarlem bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.
Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland.
Het bestuur van Scouting Regio Haarlem is bereikbaar via: bestuur@scoutinghaarlem.nl
Of via een van onderstaande mailadressen.

Voorzitter Daphne Smit voorzitter@scoutinghaarlem.nl
secretaris Menno Hoekstra secretaris@scoutinghaarlem.nl
Penningmeester Vacant penningmeester@scoutinghaarlem.nl  
Coördinator training Marlies Zuurendonk training@scoutinghaarlem.nl
Coördinator activiteiten   
Vacant coordinatoractiviteiten@scoutinghaarlem.nl
Landelijke Raad Kim Terra / Menno Hoekstra   landelijkeraad@scoutinghaarlem.nl
Vz. Admiraliteit Kim Terra admiraliteit@scoutinghaarlem.nl
Algemeen lid
Peter van de Bor peter@scoutinghaarlem.nl
Algemeen lid Bette Bluijs bette@scoutinghaarlem.nl


Overige medewerkers

NTC Yalenka Tauber yalenkat@gmail.com
Materiaalbeheer
Roel Schaart materiaalbeheer@scoutinghaarlem.nl
Kampeerterrein  Schoteroog   Anneke Olden    schoteroog@scoutinghaarlem.nl
ICT Jos Gebe ict@scoutinghaarlem.nl
Website Peter Middel webmaster@scoutinghaarlem.nl


Medewerkers Trainingen

Andrea Nagelmaker trainer training@scoutinghaarlem.nl
Marlies Zuurendonk trainerscoordinator  


Medewerkers Activiteiten

 

Activiteit: Coordinator: email:
RSW Ivo Boshuizen rsw@scoutinghaarlem.nl
Co Nuts Mascha van der Vlerk conuts@scoutinghaarlem.nl
Winterhike Joey Staats / Chris Lucas winterhike@scoutinghaarlem.nl
Kookwedstrijden Bart Heijink / Naomi de Vos kookwedstrijden@scoutinghaarlem.nl
Splash Michiel Kraakman splash@scoutinghaarlem.nl
Nieuwjaarsborrel Bestuur  

schoteroog

scoutshop tijden

trainingen

activiteiten

fotoalbum