Organisatie

Scouting Regio Haarlem is onderdeel van de land Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Bij Scouting kunnen jongens en meiden zich ontwikkelen, spelenderwijs samen met leeftijdgenoten.   

Op regionaal niveau vormt de regio-organisatie de verbinding tussen Scouting Nederland en de 24 zelfstandige Scoutinggroepen in Haarlem en de omliggende gemeenten Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen. In de regio zijn er 2300 scouts actief als jeugdlid en/of vrijwilliger.

Regio Haarlem

Van Ijmuiden tot Heemstede, van Zandvoort tot Zwanenburg.

24 Scoutinggroepen

Waaronder twee meidengroepen en een jongensgroep.

2228 leden

41% meiden - 59% jongens

Uniek regiogebouw met kampeerterrein

De regio heeft z'n eigen regiogebouw voor trainingen. Het terrein is kampeerterrein Schoteroog.

Admiraliteit

De regio werkt samen met een sterke admiraliteit dat mag varen op de Mooie Nel of op het Spaarna

Negen jaarlijks terugkomende activiteiten

Voor land,- en waterscouts

Scouting Regio Haarlem is erkend als ANBI

ANBI

Scouting Regio Haarlem is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en maakt deel uit van de groepsbeschikking van Scouting Nederland. Informatie over de Scouting Nederland ANBI hier in te zien. De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.

ANBI: algemeen nut beogende instelling
Scouting Regio Haarlem

Alle gegevens over de organisatie Scouting Regio Haarlem

Officiele naam

Stichting Scouting Regio Haarlem

Scoutingnummer

1820

Publiek bekende naam

Scouting Regio Haarlem

KVK

41222800

RSIN/Fiscaalnummer

38.22.850

Postadres / telefoonnummer / mailadres:

Maus Gatsonidesweg 4 2031 AG Haarlem
Tel. 023 - 540 31 26
Email: bureau@scoutinghaarlem.nl

De hoofdlijnen van het actuële beleidsplan:

Scouting Regio Haarlem vormt een schakel tussen de scouting groepen in regio Haarlem en Scouting Nederland. Hoofdtaken vormen:

  • de organisatie van regionale activiteiten
  • deskundigheidsbevoordering
  • groepsondersteuning
  • groepontwikkeling
  • het afvaardigen van een vertegenwoordiger in de landelijke raad

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

Alle medewerkers van Scouting Regio Haarlem en de namen van de bestuurders zijn te vinden op deze pagina

Alle bestuursleden en organisatoren werken onbezoldigd en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Er is 1 administratieve kracht in dienst waarvan het salaris als kosten in de staat van baten en lasten staat.

Uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Een overzicht van de door Scouting Regio Haarlem georganiseerde actviteiten is te vinden op de pagina activiteiten.

Balans en Resultatenrekening

Balans en Resultatenrekening 2021: hier

Postadres / telefoonnummer / mailadres:

Maus Gatsonidesweg 4 2031 AG Haarlem
Tel. 023 - 540 31 26
Email: bureau@scoutinghaarlem.nl

Bestuur Scouting Regio Haarlem

Het bestuur van Scouting Regio Haarlem bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.

Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland.

Het bestuur van Scouting Regio Haarlem is bereikbaar via: bestuur@scoutinghaarlem.nl

Voorzitter
Daphne Smit
voorzitter@scoutinghaarlem.nl

Penningmeester
Peter van der Bor
penningmeester@scoutinghaarlem.nl

Coördinator training
Marlies Zuurendonk
training@scoutinghaarlem.nl

Landelijke Raad
Menno Hoekstra
landelijkeraad@scoutinghaarlem.nl

Vz. Admiraliteit (admiraal)
Kim Terra
admiraliteit@scoutinghaarlem.nl

Trainers

Trainer
Andrea Nagelmaker
training@scoutinghaarlem.nl

Trainerscoordinator
Marlies Zuurendonk 

Medewerkers

NTC
Yalenka Tauber
yalenkat@gmail.com

Materiaalbeheer
Roel Schaart
materiaalbeheer@scoutinghaarlem.nl

Kampeerterrein Schoteroog
Anneke Olden
schoteroog@scoutinghaarlem.nl

ICT Jos Gebe
ict@scoutinghaarlem.nl

Website
Peter Middel / Menno Hoekstra
webmaster@scoutinghaarlem.nl

Activiteiten

RSW
Ivo Boshuizen rsw@scoutinghaarlem.nl

Co Nuts
Mascha van der Vlerk
conuts@scoutinghaarlem.nl

Winterhike
Joey Staats / Chris Lucas
winterhike@scoutinghaarlem.nl

Kookwedstrijden
Bart Heijink / Naomi de Vos
kookwedstrijden@scoutinghaarlem.nl

Splash
Michiel Kraakman
splash@scoutinghaarlem.nl

Nieuwjaarsborrel
Bestuur